Krušnoton – 90 dní do startu

květen 21 2018

Již jen necelé tři měsíce zbývají do startu 9. ročníku cyklistického silničního maratonu Krušnoton.

Po delší odmlce, ve které jsme pilně ladili detaily dalšího ročníku, je nejvyšší čas, seznámit vás s novinkami pro rok 2018.

Změna č. 1: nové místo startu a cíle

Velkou změnou pro nadcházející ročník Krušnotonu bude změna místa startu i cíle závodu. Do pohybu se letos na jaře dala odkládaná stavba zimního stadionu, který bude stát v místě původního vyhlašování, a když už se zdálo, že bychom i přes tuto komplikaci mohli s drobnými omezeními zachovat umístění dojezdu závodu u Sportovní haly, zasáhla do příprav další komplikace v podobě naplánovaných oprav komunikací na příjezdu do Teplic ve směru tradiční trasy závodu. Bylo tak jasné, že min. cíl závodu bude letos přesunut do jiné lokality.

Již v zimě jsme tipovali náhradní místa pro realizaci zázemí závodu a po jednáních s magistrátem města Teplice a majitelem Hotelu a Restaurace u Kozičky jsme nakonec došli k závěru, že právě Rooseveltova ulice s Lázeňským náměstím, prostorem U vřídla a přilehlým Hotelem a restaurací u Kozičky, kde jsou ochotni poskytnout nám podporu a nezbytné zázemí závodu, bude tou nejlepší volbou.

S umístěním cíle závodu do Rooseveltovi ulice se nabízelpřesun startu závoduz tradiční nedaleké Krupské ulice. Organizačně nám tak odpadne složité a časově náročné stěhování zázemí závodu z místa startu do místa cíle, které jsme každoročně museli absolvovat v krátkém časovém okně mezi startem posledních a dojezdem prvních závodníků.

Věříme, že místo nového startu i cíle závodu nám poskytne dostatečný prostor pro reprezentativní realizaci zázemí závodu, tak jak jste již za ta léta zvyklí.

PREZENTACE:      10. 8. 2018, ZASEDACÍ MÍSTNOST HOTELU U KOZIČKY – 15.00 – 21.30 HOD.

                                    11. 8. 2018, ZASEDACÍ MÍSTNOST HOTELU U KOZIČKY – 5.45 – 9.30 HOD.

                                    !!! PŘIHLAŠOVÁNÍ NA MÍSTĚ NEBUDE V ROCE 2018 MOŽNÉ !!!


START ZÁVODU: 11. 8. 2018 – TEPLICE, ROOSEVELTOVA UL. 

TRASA 250 KM – 7.00 HOD

TRASA 110 KM A 180 KM – 10.00 HOD.

 

CÍL ZÁVODU:       TEPLICE, ROOSEVELTOVA UL. 

KRÁTKÁ TRASA:  12.45 – 19.30 HOD

STŘEDNÍ TRASA: 15.15 – 19.30 HOD

DLOUHÁ TRASA:  14.30 – 19.30 HOD.

ZÁZEMÍ V MÍSTĚ DOJEZDU ZÁVODU, VYHLAŠOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PRŮBĚŽNĚ OD 15.00 DO 18.00 HOD.

 

 

Změna č. 2: Úpravy tras závodu

Slavnostní start:Slavnostní start závodu proběhne u všech tras z Rooseveltovi ulice. Za zaváděcími vozy a motocykly se peloton přesune ulicemi Mlýnská – U Hadích lázní – U Nových lázní – Josefa Hory – Raisova do ul. Fráni Šrámka

Ostrý start:- ulice Fráni Šrámka, po odmávání startu z doprovodného vozidla 

V úvodu závodu čeká účastníky všech tří distancí návrat k původním trasám z roku 2016 a předchozích ročníků, tj. po sjezdu ze Suché přes Věšťany do Modlan točíme ostře vpravo na Chabařovice. V Chabařovicích na kruhovém objezdu odbočíme tradičně na Přestanov. V Přestanově projedeme novým kruhovým objezdem „rovně“a ihned nad obcí v křižovatce U kapličky dojde ke standardnímu rozdělení tras. Dlouhá trasa odbočí vpravo na tradiční Severní smyčku / Nordschleife, zatímco oba starty v 10 hod., tzn. střední a krátká trasa pokračují po hlavní silnici vlevo na Krupku, kde se obě trasy v patě stoupání na Komáří hůrku tradičně rozdělí.

2. změnouna trase je průjezd obcí Cínovec a pro krátkou trasu též příjezd do této obce. Zatímco střední a dlouhá trasa přijede tradičně od Komáří hůrky a od Fojtovic, narazí na bufet, objede kruhový objezd, mine hotel Pomezí a začne klesat po silnici I/8 dlouhým a rychlým sjezdem do Dubí, krátká trasa dobude Cínovec jinak než obvykle.

Zpočátku bude stoupat tradičně poSedmihůrské lesní cestě, na jejímž vrcholu ovšem nepojede po vrstevnici vpravo, směrem ke Komáří hůrce, ale odbočí na druhou stranu, tedy vlevo, směrem k hlavní silnici I/8. Mine bývalouhájovnu Pod sedmi štítya po 2 km odpočinku po hřebenové cestě odbočí v mírném klesání společně se značenou cyklostezkou prudce vpravo na „Strade Lithium.“Ihned po odbočení narazíme do zdi v podobě stoupání se sklonem 12 - 20 %. To však po 500 m poleví a po krásné lesní asfaltové cestě doputujeme na vrchol Cínoveckého hřbetu (pro místní - dojezd VLKa). Na stráních, kde se nachází obrovské naleziště Lithia, se krátce (498 m) svezeme po zpevněné šotolinceabychom se u hotelu Pomezí přehoupli mimoúrovňově - po mostě zvanémMekDonald“ přes hlavní silnici I/8 a napojili se na původní úsek krátké trasy, který pokračuje od hotelu Pomezí ke golfovému hřišti. U něj pak bude první bufet krátké trasy. 

3. a nejvýznamnější změny na trasách se týkají dojezdu všech tří distancí 110/180/250 km.

- Krátká trasapo sjezdu do Litvínova pokračuje tradičním směrem na Duchcov. Po průjezdu Duchcovem ovšem letos v obci Želénky neodbočí vlevo na Všechlapy, ale pokračuje rovně na Hostomice, kde po průjezdu centrem města odbočí na kruhovém objezdu vlevo na Ohníč. Po průjezdu Ohníčem mírně vystoupá do Bžan-Hradiště a ihned po vjezdu do obce odbočí vlevo na Lbín. Podél řeky Bíliny přijedeme na křižovatku silnice I/8 v Bystřanech - Úpořinách.Zde odbočíme vlevo právě na silnici I/8.Dbejte zde prosím zvýšené opatrnosti – dojde zde ve složité křižovatce ke spojení se střední a dlouhou trasou.Prosíme všechny účastníky na krátké trase, kteří zde budou projíždět po 14 hod., aby zde byli obzvláště obezřetní a ohleduplní, neboť se po hlavní silnici č. I/8 může řítit zprava, z prudkého kopce, čelo dlouhé trasy a kolem 15 hod. pak čelo střední trasy. Po 700 m absolvovaných po silnici I/8 odbočí všechny trasy vpravo na Kozlíky a přes krátké stoupání na Nechvalice se po dosažení vrcholu stočí u dálničního přivaděče po souběžné silnici vlevo na Nové Dvory, Bystřany a Teplice. Dojezd do cíle v Rooseveltově ulici proběhne ve směru od Bystřan, kde se z Teplické ulice u krematoria, napojíme na Pražskou ulici, abychom se Mlýnskou přiblížili zpět do Rooseveltovi a do cíle závodu.

- Dlouhá a střední trasase tradičně protáhne Girem Lannutti, aby se přes hnědouhelnou pánev vydala vstříc kopcům Českého středohoří. Po zdolání sedla nad Lukovem sklesá trasa do Milešova, odkud začneme stoupat na Kostomlaty. Zde dochází ke změně a po 350m od vjezdu do stoupání na Kostomlaty odbočíme vpravo na Černčicea po úpatí Milešovky se přehoupneme přes Černčické sedlo a sklesáme do Lelova/neplést s Lukovem J/. V Lelově odbočíme opatrně vpravo směrem na Bořislav a u čerpací stanice v Bořislavi se odbočením vlevo spustíme po hlavní silnici I/8 až do Úpořin. Rychlým sjezdem mezi panely se přiblížíme ke spojení s krátkou trasou v Bystřanech - Úpořinách. Byť pojedete po hlavní silnici, buďte zde prosím velmi opatrní. Provoz bude řízen proškolenými regulovčíky a zřejmě i Policií ČR. Po 700 m od napojení krátké distance odbočí všechny trasy ze silnice I/8 vpravo na Kozlíky a přes krátké stoupání na Nechvalice se po dosažení vrcholu stočí vlevo na Nové Dvory, Bystřany a Teplice. Dojezd do cíle v Rooseveltově ulici tak proběhne ve směru od Bystřan, kde se z Teplické ulice u krematoria, napojíme na Pražskou ulici, abychom se Mlýnskou přiblížili zpět do Rooseveltovi a do cíle závodu.

Změna č. 3: Umístění občerstvovacích stanic

K první, již avizované změně, dochází na Cínovci. Bufet krátké trasy je posunut až k odbočce k hotelu Krušnohorský dvůr. Nebude tedy u velkého kruhového objezdu, ale z důvodu úpravy trasy bude o pár set metrů dále.

Druhá změna bufetu přichází na Flájích. Z bezpečnostních důvodů bude bufet přesunut o 10 km dále ve směru trasy, a to na začátek osady Klíny, kde bude umístěn mimo komunikaci na ploše před stanicí Záchranné zdravotnické služby. Věříme, že tato změna povede k lepší organizaci na bufetu a zároveň k bezpečnějšímu průjezdu všech účastníků závodu.

 

Toliko zatím základní informace k nejdůležitějším organizačním změnám. O dalších dílčích úpravách vás budeme s dostatečným předstihem dále informovat.

 

Přejeme Vám úspěšný vstup do nové cyklistické sezony a těšíme se na vás při dalším ročníku Krušnotonu dne 11. 8. 2018 v Teplicích.