Propozice

Termín 10. ročníku
10. srpen 2019

Zázemí  

Předchozím ročníkem prověřené zázemí se se bude nacházet ve městě Teplice, ulice Rooseveltova, U Vřídla, Lázeňské náměstí, Restaurace a Hotel U kozičky.
 

Start a cíl  

Start závodu je pro všechny tratě v centru města Teplice, ulice Rooseveltova, pod Restaurací a Hotelem U kozičky.
Start 250 km a 300 km tras bude nově v 6:30 hod.
Start 180 km a 110 km trasy v 10:00 hod.


Cíl závodu bude ve stejném prostoru jako start.

Registrace  

Registrace je spuštěna od 1. 3. 2019. V roce 2019 bude možné realizovat přihlášení do závodu pouze předem, a to prostřednictvím online přihlašovacího systému. Přihlašování na místě nebude v roce 2019 možné. Termín uzavírky přihlášek je 7. 8. 2019. Po tomto termínu již nebude možné se do závodu registrovat. Kompletní úspěšná registrace je vázána na úhradu startovného. Přihlašovací systém automaticky ze startovní listiny vymaže registrované účastníky, u nichž neproběhla v termínu do 14 dní od registrace úhrada startovného.
Počet závodníků může být omezen limitem. Limit může být organizátorem avizovánkdykoliv v průběhu registrační lhůty – nejpozději do 7. 8. 2019. Bude-li organizátorem dodatečně stanoven limit pro počet účastníků, platí, že registrace bude uzavřena buď dosažením limitu úspěšně a kompletně registrovaných účastníků /vč. úhrady startovného/, nebo avizovaným termínem uzavírky přihlášek, podle toho, jaká situace nastane dříve.
Pro členy UAC je, jako obvykle, připravena trasa 180 km. V případě zvolení jiné tratě nebudou započteny body do silničního poháru UAC. Startovní čísla platí pouze od pořadatele závodu Krušnoton.
Speciální registrace do série RoadRace a RoadMarathon není nutná.
Při registraci do 28. 7. 2019 získáte svou jmenovku na startovní číslo.

Startovné  

Výše startovného v roce 2019 činí:
pro 110 km trasu (L)  600 Kč / 26,00 EUR
pro 180 km trasu (XL) 900 Kč / 39,00 EUR
pro 250 km trasu (XXL) 1 200 Kč / 52,00.EUR
pro 300 km trasu (XXXL) 1 500 Kč / 65,00 EUR.

Startovné zahrnuje účast v závodu, měření čipovou technologií 6x / 5x / 3x občerstvení na trati, teplé jídlo v cíli vč. tradiční upomínkové misky. Zaplacené startovné se vrací v plné výši při stornu do 28. 7. 2019. Po tomto datu se startovné nevrací, je však možné jej do 4. 8. 2019 za poplatek 100 Kč / 4 EUR převést na jiného závodníka (žádost zašlete e-mailem na info@krusnoton.cz). Poplatek za změnu v registraci bude uhrazen v hotovosti při prezentaci v zázemí závodu.
Doporučujeme realizovat úhradu startovného platební kartou, jako nejrychlejší způsob úhrady. Variabilní symbol při platbě převodem je číslo registrace, které vám přijde emailem nebo je uvedeno před vaším jménem v seznamu přihlášených. Registraci bez provedené platby považujeme za neúplnou. Závodník bez připsané úhrady do 14ti dnů od registrace bude ze startovní listiny automaticky vyřazen.

Prezentace  

Místo prezentace bude situováno v zasedací místnosti HOTELU U KOZIČKY. Příjezd i  vstup bude dostatečně označen.
Čas prezentace proběhne jako obvykle:
1) v pátek 9. 8. 2019 od 15:00 do 21:00
2) sobotu, dne 10. 8. 2019 od 5:30 do 6:15 (pro 300 km trať XXXL a 250 km trať XXL), do 9:30 (pro 110 km  trať L a 180 km trať XL). Závodníci prezentovaní na poslední chvíli riskují pozdní příchod na start.

Časomíra  

Způsob měření času závodníků je pomocí systému SportSoft spol. s. r. o. Každý závodník je povinen upevnit čip podle pokynů pořadatelů. Na trati budou umístěny kontrolní mezičasy. Neprojetí mezičasem znamená diskvalifikaci závodníka.
Časový limit pro pokračování na trase XXXL je v obci Velemín 17:00. Pokud závodník přijede na křižovatku v obci Velemín po 17:00, bude přesměrován na trasu 250 km vč. umístění ve výsledkové listině.
Celkový časový limit závodu je 20:30. Po tomto limitu budou všichni účastníci označeni DNF.

Ceny

Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci v jednotlivých kategoriích.
Dále proběhne celkové vyhlášení prvních třech závodníků na jednotlivých tratích a vyhlášení soutěže teamů.
Celková hodnota cen je 70 000,- Kč. Struktura cen jsou věcné ceny, plakety, poukázky.

Bezpečnost účastníků

Silniční závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít na hlavě po celou dobu trvání závodu cyklistickou přilbu. Každý je povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů Policie ČR, a dále je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého bicyklu, ale též svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení výše uvedených povinností účastníka ze závodu diskvalifikovat, a to v zájmu zachování bezpečnosti a sportovní hodnoty závodu pro ostatní účastníky. Pořadatel neručí za materiální škody a škody na zdraví vzniklé v průběhu závodu. Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání závodu záchrannou zdravotní pomoc vč. zdravotníka v cíli, doprovodná vozidla na trati a sběrné vozidlo.

Není možné startovat v jiný čas, než v 6:30 a 10:00 hod. Není možné se odchýlit od trasy závodu. Účastník závodu je povinen na sobě (oblečení) nebo na kole (jako doplněk) mít min. 1 reflexní prvek. Všichni účastníci akce (včetně pořadatelů a doprovodu) jsou povinni dodržovat platná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (platné znění zákona zde). Každý cyklista je účastník silničního provozu. Účastník nesmí omezit pohyb vozidel s právem přednosti v jízdě po trase závodu. Toto je výtah z podmínek Policie ČR. 

Odesláním online přihlášky souhlasíte s obsahem propozic, který jste povinni dodržovat. Zároveň dáváte pořadateli souhlas, v rámci příprav a konání závodu, s pořízením a jakýmkoliv následným marketingovým použitím videonahrávek, fotografií, obrazového i hlasového záznamu a také se zpracováním osobních údajů.

 

Změna propozic vyhrazena.