Dlouhá 250 Km

Mapa trasy

Profil dlouhé tratě:


GPS data: http://connect.garmin.com/course/1786070