Krušnoton - Tisková zpráva 04/2021

květen 2 2021

Aktuální informace k ročníku 2021.

Přátelé, kamarádi, příznivci Krušnotonu!


V průběhu celého dubna a zejména pak na posledním meetingu dne 30. 4. 2021 jsme v organizačním
týmu jednali v souvislosti s vývojem pandemie Covid-19 o osudu letošního Krušnotonu, ročníku 2021.
Po zhodnocení aktuální situace, po zhodnocení nastavení restriktivních balíčků s epidemiologickými
opatřeními zveřejněnými vládou ČR, po zvážení ekonomických, sportovních i společenských aspektů,
jsme v rámci našeho týmu došli k jednomyslné shodě, že Krušnoton 2021 nebude možné uspořádat
v běžném režimu, tzn. bez epidemiologických opatření. Tato opatření ovšem v tuto dobu nejsou
vládou ČR přesně stanoveny. Organizátoři všech akcí jsou tím pádem v letošním roce znovu vystaveni
značné nejistotě.


S politováním proto musíme učinit prohlášení, že klasický Krušnoton v rozsahu, jak jej běžně znáte, se
pokusíme uspořádat po dvouleté odmlce znovu v roce 2022, konkrétně dne 6. 8. 2022.


Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je zejména skutečnost, že Krušnoton svou velikostí spadá do
balíčku č. 6 vládních opatření, který v tuto chvíli není konkrétně definován. Balíček č. 5 předpokládá
možnost uspořádat sportovní či kulturní akce pro max. 250 lidí, což je pro Krušnoton nedostatečné.
Balíček č. 6 je velmi nekonkrétní, vláda uvádí pouze povinnost nošení ochrany dýchacích cest s tím, že
další opatření budou upřesněna. Dá se očekávat, že loňské úplné rozvolnění všech opatření letos
nenastanou, a že i v balíčku č. 6 bude omezeno shromažďování a pořádání větších sportovních a
kulturních akcí. V jakém rozsahu, to zatím nikdo neví.
Byť je předpoklad, že s letními měsíci dojde k ústupu epidemie, jistota, v které fázi vládních opatření
se budeme pohybovat v srpnu letošního roku neexistuje. Bude to balíček č. 5 nebo balíček č. 6? Jaká
budou platit opatření? Nepřijde zhoršení situace např. s Indickou či jinou mutací viru? To lze jen
velmi těžko odhadovat.
Ekonomická náročnost organizace Krušnotonu se bez ohledu na počet jeho účastníků pohybuje v
řádu vyšších statisíců Korun českých, což by v případě marných příprav vyústěných v neuskutečnění
ročníku 2021 mohlo způsobit značnou finanční ztrátu a celkové ohrožení další budoucnosti
Krušnotonu.


Z výše uvedených důvodů jsme proto přijali rozhodnutí, pokusit se uspořádat klasický Krušnoton
znovu v roce 2022.


Zároveň jsme diskutovali nad tím, že nechceme v srpnu 2021 nechat Krušnoton úplně odpočívat.
Chceme vám, jeho příznivcům, v přijatelné formě akceptující epidemiologickou situaci, připravit
zážitek alespoň z jeho individuálního absolvování. Nebude to sice Krušnoton „v plné parádě,“ ponese
se zřejmě na vlně individuálního souboje s některou z tras, s možností porovnání času
prostřednictvím jedné z oblíbených sportovních aplikací. Zároveň chceme, aby nesl některé znaky
klasického Krušnotonu, ale také aby byl lákavou inspirací i pro nezávodní cyklisty k jeho absolvování.
Bližší podmínky alternativní formy Krušnotonu 2021 v současných dnech v rámci organizačního týmu
diskutujeme a předpokládáme, že vám je představíme nejpozději 1. 6. 2021.


Věříme, že naše rozhodnutí přijmete s pochopením a vynasnažíme se připravit alternativní Krušnoton
2021 tak, aby to nebyla jen nudná vyjížďka ve vytrvalostním módu. Krásu nádherných výhledů z
Krušných hor a Českého středohoří lze vnímat lépe v pomalejším tempu, s občasným rychlejším
přišlápnutím … 


Váš K-ton organizační tým