Doprovodná vozidla

Vážení závodníci, budete-li využívat služeb vašeho soukromého doprovodného vozidla, věnujte pozornost následujícím řádkům.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti závodníků a evidence doprovodných vozidel na trasách závodu, zavádíme tato pravidla:

 • na prezentaci závodu nahlaste své doprovodné vozidlo pomocí formuláře, který obdržíte.
 • uhraďte vratnou kauci 1 000 Kč
 • obdržíte ceduli "doprovodné vozidlo", kterou vylepíte na stínítko předního okna (menší), a na zadní okno (větší) 
 • podpisem formuláře potvrzujete, že se budete chovat dle základního desatera a doporučení níže
 • pořadatel si vyhrazuje právo vykázat z trasy závodu neoznačená doprovodná vozidla a vozidla porušující desatero a doporučení
 • v případě absolvování závodu bez problémů obdržíte zpět vratnou zálohu 1 000 Kč v kanceláři závodu (prostor prezentace), v opačném případě záloha propadá pořadateli
 • vozidla závodníků NESMÍ zajet do Roosveltovi ulice. Ideálně po příjezdu do Teplic pokračují na křižovatce u krematoria rovně do ulice Bystřanská a přijedou k cíli z druhé strany než závodníci.
 • DOPROVODNÁ VOZIDLA NA KRÁTKÉ TRASE 110 KM MAJÍ ZÁKAZ VJEZDU NA LESNÍ CESTU DUBÍ - SEDMIHŮRSKÁ CESTA - CÍNOVEC (HORSKÝ STATEK). Objízdná trasa vede z Dubí po hlavní silnici I/8 na Cínovec, na Cínovci pak na kruhovém objezdu 2. výjezdem po hlavní silnici směrem na Altenberg /DE/ a po 700m u čerpací stanice MOL odbočí vlevo na Nové Město. 300m po odbočení na silnici směr Nové Město se u Horského statku doprovodné vozidlo opět ke svému závodníkovi připojí.
   

DESATERO - PRAVIDLA PRO DOPROVODNÁ VOZIDLA

 1. Dodržujte pravidla silničního provozu, pokyny PČR, organizátorů a osob regulujících dopravu.
 2. Vozidlo musí být označeno cedulí pořadatele a veškeré další příslušenství schváleno pro provoz na pozemních komunikacích
 3. Doprovodné vozidlo jede zásadně za pelotonem či skupinou cyklistů, které doprovází. Minimální odstup činní 50 m na rovině a ve stoupání a 100 m ve sjezdech. Maximální rychlost vozidla je po celou dobu konání závodu 80 km/h.
 4. Cyklista, který se dožaduje podpory svého doprovodného vozidla tak učiní za pelotonem či skupinou. Je zakázáno vjíždět doprovodným vozidlem do pelotonu či skupiny - viz dodržení minimálního odstupu.
 5. V případě, kdy za skupinou jede vozidlo pořadatele, doprovodná vozidla se řadí až za vozidlo pořadatele.
 6. Zakázaná pomoc - jízda v háku, tažení cyklisty, držení se vozidla atp. Za jakoukoliv zakázanou pomoc následuje automaticky diskvalifikace.
 7. Uvolněte místo cyklistům dojíždějícím skupinu/peloton - informujte o svém záměru zpomalení předem např. výstražným znamením. 
 8. Výměna kola, oprava apod. se řeší na pravé krajnici vozovky. Vozidlo je povinné pustit výstražná světla. 
 9. Dodržujte bezpečný rozestup mezi vozidly v doprovodné koloně.  (pravidlo min. 2 vteřin)
 10. Porušení těchto bodů může vést k diskvalifikaci závodníka!


DOPORUČENÍ PRO DOPROVODNÁ VOZIDLA

 1. Dbejte na stav vozidla. Používejte odpovídající druh vozidla, s důrazem na funkční brzdy a osvětlení, ideálně s reflexními prvky.
 2. Snažte se vidět a být viděn. Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize. Přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.
 3. Vydejte se jen na trasu, kterou zvládnete. Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. 
 4. Buďte ohleduplní a předvídaví. Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící cyklisty.
 5. Komunikujte s okolím. V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, vyjeté koleje, příčné prahy či mříže kanálů. Vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
 6. Jezděte při pravém okraji a s dostatečným odstupem. Ve vozovce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od překážek a jedoucích cyklistů.
 7. Dávejte pozor na mrtvé úhly. Kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemáte šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující cyklisty a neobjíždějte zleva cyklistu, který signalizuje odbočení.
 8. Kolizi se zraněním nahlaste. Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste pořadateli na + 420 606 628 577. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155).
 9. Jízda za pelotonem. Dodržujte bezpečný odstup za pelotonem cyklistů. Všechna doprovodná vozidla jedou až za pelotonem či skupinou. V souladu s pravidly silničního provozu čekejte u nepřehledných křižovatek či situací.
 10. Předjíždění. Posouváte-li se za svým závodníkem přes skupiny pomalejších cyklistů vpřed, buďte ohleduplní a učiňte tak až na přehledném a bezpečném úseku komunikace. Nevytvářejte nebezpečné situace bezhlavým předjížděním pomalejších cyklistů  na nevhodných místech! Dodržujte bezpečný boční odstup od předjížděných cyklistů. Neohrožujte a neomezujte vozidla jedoucí v protisměru. Před zahájením předjíždění nebo i v jeho průběhu buďte připraveni použít akustický signál v případě nenadálého nebezpečí.
 11. Chovejte se Fair Play. Jsme amatérský závod, kde můžete podporovat nejen své závodníky. To vše ale pouze v mezích slušného chování. Není dovoleno tlačení, převážení, jízda v háku či blokování ostatních. Jakékoliv porušení principu Fair Play povede k diskvalifikaci vašeho závodníka. Myslete na to.