Kde zaparkovat

Často se nás dotazujete, kde zaparkovat...


(zvětšit mapku)

K dispozici jsou tyto plochy:
1) z vrchní části ul. Rooseveltova bude šikmé stání do boku silnice (zdarma) pro přístup k prezentaci a pro první ideální park. plocha
2) zásadní parkovací plochou jsou všechny komunikace parku Na Letné nad 
startem / cílem (zdarma)
3) druhou zásadní plochou je hlavní parkoviště v Alejní ulici (zdarma) a parkoviště okolo stadionu FK Teplice
4) parkovat lze po obou stranách v ulice Mlýnská, přičemž jedna strana 
je v pruhu na chodníku, druhá po celé ploše pod skalou (zdarma)
5) k dispozici budou parkovací místa v OC Galerie (zdarma ve vyznačeném úseku 42 park. míst)
6) nové parkoviště vhodné pro karavany a přenocování v autě je k 
dispozici u dětského hřiště v ul. Heleny Malířové (zdarma)
7) bezpočet parkovacích míst v centru města. Některá jsou zdarma, 
některá však placená (8-12 hod) částkou 10 Kč první hodina, další 30 Kč.

Celková kapacita park. ploch je dostatečná. Vzhledem k jejich roztříštěnosti nejsme schopni všechny plochy korigovat.