Soutěž týmů

TÝMOVÁ SOUTĚŽ KRUŠNOTON 2020

Krušnoton i v letošním 11. ročníku vyhlašuje soutěž týmů a ohodnotí tři nejlepší týmy na každé trati – 110 km- L, 180 km- XL a 250 km- XXL.

Týmovou soutěž na trati L- 110km zaštiťuje společnost Patria Finance.

 Týmová soutěž se bude řídit těmito pravidly:

 1. Do týmové soutěže se počítá součet nejlepších časů 3 členů týmu na trati. Počítají se časy z celkového umístění, bez ohledu na umístění v kategoriích.
 2. U trati L-110 km musí být v týmu alespoň 1 žena. Čas nejlepší ženy se do týmové soutěže započítává. 
 3. U tratí XL-180 km XXL- 250 km není účast ženy v týmu podmínkou.
 4. Na každé trati se bude vyhlašovat 1. – 3. místo- věcné ceny.
  110 km 1.-.3. místo,   180 km 1.- 3. místo,   250 km 1. - 3. místo
 5. Na každé trati může být vyhodnocen tým stejného názvu pouze jednou.
  Příklad:
  L- 110 km trať:
  Koloshop Team - součet tří nejlepších časů - čas nejlepší ženy v týmu + dva nejlepší časy týmu bez ohledu na pohlaví či kategorii.
  XL-180 km a XXL- 250 km tratě:
  Koloshop Team - součet nejlepších časů 3 členů v týmu bez ohledu na genderovost

  Obsadí-li KoloshopTeam 1. místo, nemůže již být vyhlášen na dalších hodnocených umístěních, byť by další členové týmu v součtu časů dosáhli na další pódiová umístění.
  Druhé a třetí místo obsadí další tým s celkově druhým a třetím nejlepším součtem časů. 
  Rozdělení týmu na KoloshopTeam I, II, III atd. není přípustné, tým je vždy jen jeden.
   
 6. Vyhlášení týmové soutěže bude následovat vždy po vyhlášení individuálních výsledků jednotlivých tras

Pro účast v soutěži týmů postačí uvést tým do formuláře při registraci. Není nutné se do soutěže výslovně přihlašovat. Doporučujeme jen dbát na to, aby byl tým u všech jeho členů označen stejně i co do Velkých písmen, mezer, háčků a čárek.
Pokud zjistíte, že název jednoho týmu je u jeho různých členů ve startovní listině uveden odlišně, požádejte e-mailem o opravu na adrese info@krusnoton.cz nebo nejpozději u prezentace. Po startu už nebude změna možná.