Propozice 2021

TERMÍN: 1. 8. 2021 – 29. 8. 2021 (Neděle)

FORMA: Individuální neorganizovaná vyjížďka se zaznamenáním objetí trasy v aplikaci STRAVA (www.strava.com)
 

Aktivitu lze zaznamenat pomocí GPS cyklocomputeru, GPS hodinek nebo GPS mobilního telefonu. Automaticky nebo ručně ji pak lze stáhnout do aplikace STRAVA a zveřejnit s nastavením soukromí „Everyone“

START A CÍL:
Start trasy: Krupská ulice, Teplice (centrum města)
Cíl trasy: Na Stínadlech, Teplice – pod Sportovní halou

 

TRASY 2021

 1. Dlouhá trasa – 263 km
 2. Krátká trasa – 153 km

Značení – ve městě Teplice: GPS data + cedule u silnice
Značení – mimo město Teplice: GPS data + postřik na silnici


REGISTRACE:

V aplikaci STRAVA.com – přidat se do klubu KRUŠNOTON

Explore/clubs

 

Krusnoton

Join = vstup do klubu Krušnoton


 

STARTOVNÉ:
Startovné není stanoveno. Dobrovolné příspěvky na značení trasy a provoz spolku Krušnoton lze dle vlastního uvážení zaslat na č. účtu 2400239044/2010

PREZENTACE:
Individuální foto na startu a v cíli zveřejněné u zaznamenaného objetí trasy v aplikaci STRAVA.
Přidejte k záznamu aktivity foto ze startu, průběhu jízdy a z cíle. Samozřejmě to není povinné, ale zpětně to oživí Váš zážitek :-). 

ČASOMÍRA:
Aplikace STRAVA – časový limit pro absolvování celé zvolené trasy:

 • na dlouhé trase 18 hod.
 • na krátké trase 12 hod.

 

DOBROVOLNÁ SOUTĚŽ V RÁMCI ABSOLVOVÁNÍ JÍZDY:

Bodovací soutěž na definovaných segmentech trasy.
Pro zařazení do hodnocení soutěže je třeba splnit tyto podmínky:

 1. být/stát se členem klubu KRUŠNOTON v aplikaci STRAVA
 2. absolvovat celou trasu ve stanoveném časovém limitu
 3. absolvovat zvolenou trasu ve stanoveném termínu od 1.8. do 29.8.
 4. zveřejnit data z objetí trasy v aplikaci STRAVA s veřejným statusem „Everyone“
 5. vyplnit v profilu aplikace STRAVA věk pro správné zařazení do kategorie

 

Hodnocení proběhne formou bodovací soutěže.
Sčítají se body za umístění v jednotlivých segmentech.

V každém segmentu získá 10 nejrychlejších účastníků ve všech vypsaných věkových kategoriích bodové ohodnocení dle klíče uvedeného v sekci TRATĚ ZÁVODU/MĚŘENÉ SEGMENTY.

Součtem získaných bodů z jednotlivých segmentů bude stanoveno celkové pořadí soutěže v každé vypsané věkové kategorii. Vítězem se stává účastník s nejvyšším počtem získaných bodů.

Hodnocení proběhne zvláště pro muže a zvláště pro ženy, oceněno bude 5 účastníků každé věkové kategorie s nejvyšším bodovým ziskem.
 

Věkové kategorie jsou pro rok 2021 definovány takto:

 1. do 19 let
 2. 20 – 24 let
 3. 25 – 34 let
 4. 35 – 44 let
 5. 45 – 54 let
 6. 55 – 64 let
 7. 65 – 69 let
 8. 70 – 74 let
 9. 75+ let

 

Ceny budou v roce 2021 věcné, symbolické.

 

Bezpečnost účastníků

Krušnoton 2021 se absolvuje individuálně, neorganizovaně, za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí, je povinen mít na hlavě po celou dobu jízdy cyklistickou přilbu a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Účastník je odpovědný za bezpečný provoz svého bicyklu. Účastník je povinen chovat se v duchu fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo při podezření na porušení výše uvedených pravidel účastníka z bodovací soutěže vyloučit/nezařadit jej do hodnocení, a to v zájmu zachování bezpečnosti a sportovní hodnoty Krušnotonu 2021 pro ostatní účastníky. Pořadatel neručí za materiální škody a škody na zdraví vzniklé v průběhu absolvování jízdy.

S ohledem na individuální průběh Krušnotonu 2021, pořadatel nezajišťuje:
- záchrannou zdravotní pomoc vč. zdravotníka,
- doprovodná vozidla na trati ani sběrné vozidlo.

Odchýlení se od trasy je možné pouze mírné, a to z důvodu občerstvení (restaurace, průjezd čerpací stanice atp.) nebo řešení technického problému.


Účastník je povinen na sobě (oblečení) nebo na kole (jako doplněk) mít min. 1 reflexní prvek. Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (platné znění zákona zde). Každý cyklista je účastník silničního provozu. Účastník nesmí omezit pohyb vozidel s právem přednosti v jízdě po trase závodu.

Přihlášením se do klubu Krušnoton v aplikaci STRAVA a započetím jízdy na jedné ze dvou vypsaných tratí ve vypsaném termínu, souhlasíte s obsahem propozic, který jste povinni dodržovat. Zároveň dáváte pořadateli souhlas, v rámci příprav a konání vyjížďky, s pořízením a jakýmkoliv následným marketingovým použitím videonahrávek, fotografií, obrazového i hlasového záznamu a také se zpracováním poskytnutých osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností k propozicím Krušnotonu 2021 je možné navštívit prodejnu KOLOSHOP.CZ, kde Vám rádi poskytneme doplňující informace.