Co nás čeká na trati

Mnoho kilometrů, krásná a nekonečná stoupání, rychlé technické sjezdy. Spousty křižovatek, luxusní bufety, mnoho kilometrů dokonale hladkého asfaltu, ale též úseky s horším povrchem, kde je třeba věnovat jízdě více pozornosti.

Seznam nebezpečných míst bude k dispozici u prezentace a bude detailně prezentován při rozpravě k závodu.

Opatrnost vyžadují všechny sjezdy, křižovatky a železniční přejezdy se zvláštním zřetelem na tato místa:Zaváděcí vozidla pořadatele:
Každá z tratí bude doprovázena několika označenými vozidly a motocykly pořadatele. Tyto budou vybaveny oranžovým majákem či rampou, samolepkou závodu a délkou trasy, na které se vozidlo pohybuje. Zaváděcí vozidla doprovází vedoucí skupinu a dále dle možností peloton či větší skupiny v hloubi pole. Při nenadálých situacích může být část trati závodu neutralizována - nezávodí se - což bude signalizováno doprovodným vozidlem. Sledujte prosím v průběhu závodu doprovodná vozidla a dbejte jejich pokynů. Na dodržování pravidel závodu bude dohlíženo z doprovodných vozidel a motocyklů označených samolepkou pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze závodu závodníka v případě porušení pravidel závodu.

 

Rozprava k závodu proběhne 7. 8. 2020 od 19.00 hod. ve stanu Birellu.

Program rozpravy:

- představení Krušnotonu
- základní informace k závodu
- představíme detailně vedení jednotlivých tras, jejich značení, místa dělení tras, umístění a obsah bufetů, servis pointu
- upozorníme na nebezpečná místa na trasách
- seznámíme vás s programem závodu po dojezdu
- dáme vám prostor pro dotazy a diskuzi
- promítneme videa z předchozích ročníků