Ekozóny

Krušnoton je výjimečný především trasami, které vedou ve většině případů chráněnými krajinnými oblastmi, proto apelujeme na všechny cyklisty, aby udržovali (celoročně) pořádek na tratích, chovali se ekologicky a civilizovaně a neodhazovali jakékoliv odpadky. Speciálně v okolí Flájské přehrady v Krušných horách, která je zdrojem kvalitní pitné vody pro rozsáhlé území v podkrušnohoří toto platí dvojnásob. Odpadky vyhazujte pouze do sběrných nádob odpadu k tomu určených, které jsou po trasách ve městech a obcích určeny pro veřejnost.  

Chovejte se prosím slušně, udržujte na tratích pořádek, všichni chceme, aby se Krušnoton mohl konat i v následujících letech. Děkujeme a už žádné prase na trase.