Propozice

 

Termín 8. ročníku
12. srpen 2017

Zázemí  
Zázemí závodu se nachází ve městě Teplice, u nové sportovní haly na Stínadlech*. Zde bude probíhat prezentace a vyhlášení výsledků. K dispozici je neplacené parkoviště, restaurace, ubytování, úschovna kol, sprchy, WC. Více informací naleznete na adrese  http://www.hotel-sht.cz/. Cesta ke sportovní hale, kde je umístěna prezentace závodu, je značena černými šipkami na bílém podkladě s označením K-TON.
* Místo zázemí závodu se může ještě změnit vzhledem k plánované stavbě zimní sportovní haly.

Start a cíl  
Start závodu je pro obě tratě v Krupské ulici, v centru města Teplice. Start dlouhé tratě: 7:00, start střední a krátké tratě: 10:00.


Startovné  
Výše startovného je při online registraci do 9. 8. 2017 pro krátkou trasu 550,- Kč, pro střední trasu 650,- Kč a 750,- Kč pro nejdelší trasu. Při registraci v místě závodu je startovné ve výši 900,- Kč pro všechny trasy. Sumy v Euro jsou 24, 28 a 32 Euro und 40 Euro "am Platz". Startovné zahrnuje účast v závodu, měření čipovou technologií, 5x (4x, 3x) občerstvení na trati, teplé jídlo v cíli vč. tradiční misky. Zaplacené startovné se vrací v plné výši při stornu do 4. 8. 2017. Po tomto datu se startovné nevrací, je však možné jej převést na jiného závodníka, který platbu dorovná do částky 900,- Kč. Doporučujeme platbu platební kartou jako nejrychlejší způsob úhrady startovného. Variabilní symbol při platbě převodem je číslo registrace, které vám přijde emailem nebo je uvedeno před vaším jménem v seznamu přihlášených. Registraci bez provedené platby považujeme za neúplnou, a proto bude výše startovného při placení na místě činit 900,- Kč.

Registrace  
Online registrace bude spuštěna 1. 3. 2017. Termín uzavírky přihlášek online je 9. 8. 2017. Po tomto termínu bude možné se registrovat pouze při prezentaci. Počet závodníků není omezen.
Pro členy UAC je připravena trasa 180 km. V případě zvolení jiné tratě nebudou započteny body do silničního poháru UAC. Startovní čísla platí pouze od pořadatele závodu Krušnoton.

Prezentace  
Sportovní hala 11. 8. 2017 od 15:00 do 21:00 a 12. 8. 2017 od 5:45 do 6:30 pro dlouhou trať a do 9:30 pro krátkou trať. Závodníci registrovaní na poslední chvíli riskují pozdní příchod na start.

Časomíra  
Způsob měření času závodníků je pomocí systému SportSoft (http://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=994). Každý závodník je povinen upevnit čip podle pokynů pořadatelů a po dojezdu do cíle jej neprodleně vrátit pořadateli. Do výsledkové listiny budou zahrnuti jen ti závodníci, kteří čip vrátí. Na trati budou umístěny kontrolní mezičasy. Neprojetí mezičasem znamená diskvalifikaci závodníka.

Ceny
Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci v jednotlivých kategoriích.
Dále proběhne celkové vyhlášení prvních třech závodníků na jednotlivých tratích.
Celková hodnota cen je 70.000,- Kč. Struktura cen jsou věcné ceny, plakety.

Bezpečnost účastníků
Silniční závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít na hlavě po celou dobu trvání závodu cyklistickou přilbu. Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play. Pořadatel si vyhrazuje právo při porušení výše uvedených povinností závodníka diskvalifikovat v zájmu zachování bezpečnosti a sportovní hodnoty závodu pro ostatní závodníky. Pořadatel neručí za materiální škody a škody na zdraví vzniklé v průběhu závodu. Hlídání kol je zajištěno ve sportovní hale bezpečnostním systémem. Pořadatel zajišťuje po celou dobu konání závodu záchrannou zdravotní pomoc, doprovodná vozidla na trati a sběrné vozidlo.

Časový limit
Limit pro dojezd do cíle: 12. 8. 2017 19:30 hodin. Pořadatel je oprávněn zastavit a diskvalifikovat závodníka, jehož rychlostní průměr na dlouhé trati poklesne pod 20 km/h, na střední trati pod 19 km/h a na krátké trati pod 13 km/h. Důvodem je bezpečnost na trati a nereálnost včasného dojezdu závodníka do cíle.