Krátká 110 Km

Mapa trasy

 Profil krátké tratě:
 

GPS data:   http://connect.garmin.com/course/1786774