11. ročník Krušnotonu se odkládá na rok 2021

červen 10 2020

11. ročník Krušnotonu se odkládá na rok 2021.


V sobotu 8. 8. 2020 se měl uskutečnit 11. ročník mezinárodního silničního cyklistického maratonu
Krušnoton. Přípravy na závod jsme letos zahájili rekordně brzy a vše se zdálo být ideální a přívětivé
pro uspořádání dalšího úspěšného ročníku největšího českého silničního hobby maratonu.


S příchodem pandemie koronaviru COVID-19 jsme včas zahájené přípravy zastavili a zakonzervovali.
S napětím jsme sledovali vývoj situace a modlili jsme se, aby pandemie co nejdříve opadla a my mohli
v započaté práci brzy pokračovat. Jako nejzazší termín pro stanovisko, zda se Krušnoton v roce 2020
uskuteční či nikoliv jsme si zvolili dnešní den, tedy 10. červen 2020.


Na dnešní schůzce organizačního týmu jsme dlouze diskutovali všechny možné varianty a scénáře a
po dlouhých a emotivních diskuzích jsme s těžkým srdcem nakonec dospěli k jednomyslnému závěru
11. ročník silničního maratonu Krušnoton odložit na rok 2021.


Jsme přesvědčeni, že pandemická situace bude v srpnu letošního roku pro uspořádání závodu
příznivá, a že i aktuální restrikce budou o něco mírnější než jsou k dnešnímu dni.


Pandemie koronaviru nám však v uplynulých dvou měsících připravila mnoho jiných, především
pracovních výzev, které jsme v našich civilních zaměstnáních museli složitě řešit, a které nám
neumožnili, tak jako obvykle, věnovat se plně krokům nutným k plnohodnotným přípravám letošního
ročníku. Vzhledem k tomu, že naše zvýšené pracovní vytížení předchozích měsíců a týdnů ještě stále
přetrvává, shodli jsme se, že i při okamžitém obnovení přípravných prací na uspořádání letošního
ročníku bude naše úsilí neúměrné, letošní ročník bychom šili příliš „horkou jehlou“ a zátěž, která
přípravy a organizaci Krušnotonu provází by nám ohnula záda do hlubokého záklonu po celou dobu
příprav.


Proto jsme dospěli k jednomyslnému závěru 11. ročník Krušnotonu odložit a přesunout do roku 2021,
kdy na přípravu závodu, nenastane-li opět nějaká nepředvídatelná situace, bude dostatek času, což
nám umožní uspořádat závod v dimenzi a kvalitě takové, jak jste na něj za poslední léta zvyklí.


Je nám velice líto a jsme smutní z toho, že mnohé z Vás, kteří se na zahájení soutěžní cyklistické
sezony nedočkavě těšíte a s napětím vyhlížete své oblíbené závody, posunutím Krušnotonu na rok
2021 zklameme. Vězte, že naše rozhodnutí nebylo vůbec jednoduché a chladné, a že pod krásnými a
emotivními fotografiemi z uplynulých ročníků v zasedací místnosti Koloshopu probíhal v každém
z organizátorů, těžký boj nad tím, zda přeci jen nejsme schopni i přes obrovskou pracovní zátěž
letošní ročník uspořádat. S vědomím náročnosti příprav a nutnosti plnění termínů včas jsme ale
nakonec museli přistoupit k racionálnímu řešení a 11. ročník Krušnotonu o rok posunout.

Věříme, že naše rozhodnutí přijmete s pochopením a budeme velmi poctěni, pokud nám zachováte
svou přízeň. Těšíme se se všemi příznivci Krušnotonu na viděnou při na plnohodnotném 11. ročníku,
který se uskuteční, doufejme, že ve standardním formátu, v Teplicích dne 7. 8. 2021


Organizační tým:
Honza, Jirka, Tomáš, Ester


PS: Všem dosud přihlášeným soutěžícím bude v následujících dnech vráceno zaplacené startovné
v plné výši. Nové přihlašování na 11. ročník bude znovu spuštěno jako obvykle k 1. 3. roku 2021.